Förslag till avgörande av generaladvokat E. Sharpston, föredraget den 15 maj 2012 Förslag till avgörande av generaladvokat E. Sharpston, föredraget den 15 maj 2012.#Cimade och Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) mot Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration.#Begäran om förhandsavgörande från le Conseil d'État France.#Asylansökan – Direktiv 2003/9/EG – Miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna – Förordning (EG) nr 343/2003 – Skyldighet att garantera minimivillkor för mottagande av asylsökande under förfarandet för övertagande eller återtagande av den asylsökande av den ansvariga medlemsstaten – Fastställande av vilken medlemsstat som ansvarar för kostnaden för att tillhandahålla dessa minimivillkor.#Mål C‑179/11.