Skriftlig fråga E-2831/10 från Fiorello Provera (EFD) till kommissionen. Säkerhetsstandarder för kinesiska exportvaror