Mål C-80/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 12 november 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland