Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapenAVDELNING VI - SlutbestämmelserArtikel 224