Mål F-121/15: Personaldomstolens (ensamdomare) dom av den 14 juni 2016 – Fernández González mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställd — Anställd som innehaft en tjänst vid en EU-kommissionärs kansli — Rekrytering av en tillfälligt anställd enligt artikel 2 b i anställningsvillkoren för övriga anställda — Villkor om avbrott i varje form av anställning vid kommissionen under sex månader — Punkt 3.2 kommissionens meddelande D(2005)18064 av den 28 juli 2005 om rekrytering av tillfälligt anställda till fasta tjänster i avsaknad av sökande som klarat ett uttagningsprov)