Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 28 januari 2016.