TITJUR Domstolens beslut (femte avdelningen) den 20 oktober 2011. # DTL Corporación SL mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). # Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Förordning (EG) nr 40/94. # Mål C-67/11 P. DTL mot KHIM