Euroopa Kohtu määrus (viies koda), 20. oktoober 2011.