/* */

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))