Målen T-422/15 och T-423/15: Tribunalens dom av den 25 maj 2016 – U-R LAB mot EUIPO (THE DINING EXPERIENCE) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärken av figur- och ordmärket THE DINING EXPERIENCE — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009)