Mål C-558/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 1 mars 2018 (begäran om förhandsavgörande från Kammergericht Berlin – Tyskland) – talan väckt av Doris Margret Lisette Mahnkopf (Begäran om förhandsavgörande — Området frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning (EU) n° 650/2012 — Arv och europeiskt arvsintyg — Tillämpningsområde — Möjlighet att ange den efterlevande makens del i det europeiska arvsintyget)