Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget IMI för budgetåret 2011