Wniosek o wydanie przez Trybunał EFTA opinii doradczej złożony przez Norges Høyesterett w dniu 30 czerwca 2020 r. w ramach postępowania karnego przeciwko N (Sprawa E-8/20) 2020/C 374/08