Skriftlig fråga E-1200/10 från Morten Messerschmidt (EFD) till kommissionen. Flexibilitetsbestämmelsen