Skriftlig fråga E-006161/11 Fiorello Provera (EFD) till kommissionen. Antisemitismen i EU:s medlemsstater