Mål T-343/16: Talan väckt den 29 juni 2016 – Trane mot kommissionen