Generaldirektoratet för budget — Ledig tjänst — Chefsrådgivare (lönegrad AD 14) Bryssel — (Artikel 29.2 i tjänsteföreskrifterna) — COM/2016/10365