Kommissionens förordning (EU) nr 682/2010 av den 29 juli 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker