Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 4ης Μαΐου 2016.