Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 4. května 2016.