Mål F-28/11: Personaldomstolens beslut (tredje kammaren) av den 12 juli 2011 — BC mot Rådet