Skriftlig fråga E-3883/07 från Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) och Dorette Corbey (PSE) till kommissionen. Bygge av nya kolkraftverk