Sprawa T-750/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Ivo-Kermartin/EUIPO – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ELGO — Wcześniejsze słowne i graficzne unijne znaki towarowe ERGO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Późniejsze ograniczenia zgłoszenia — Artykuł 43 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 — Artykuł 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 — Prawo do bycia wysłuchanym — Zasada 69 rozporządzenia (WE) nr 2868/95]