Věc T-750/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2016 – Ivo-Kermartin v. EUIPO – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ELGO — Starší slovní a obrazové ochranné známky Evropské unie ERGO — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Nebezpečí záměny — Následná omezení přihlášky — Článek 43 odst. 1 nařízení č. 207/2009 — Článek 75 druhá věta nařízení č. 207/2009 — Právo být vyslechnut — Pravidlo 69 nařízení (ES) č. 2868/95“