Kommissionens förordning (EU) nr 509/2010 av den 14 juni 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker