Komission asetus (EU) N:o 509/2010, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2010 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi