Skriftlig fråga E-4902/10 Nick Griffin (NI) till kommissionen. Kommissionens arkiv