Skriftlig fråga E-3108/10 från Willy Meyer (GUE/NGL) till kommissionen. Allvarlig situation för hungerstrejkande västsahariska människorättsaktivister