Skriftlig fråga E-001374/11 Nick Griffin (NI) till kommissionen. Uppgifter om beteende