Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016