Novo Nordisk TITJUR Förslag till avgörande av generaladvokat Jääskinen föredraget den 19 oktober 2010. # Novo Nordisk AS mot Ravimiamet. # Begäran om förhandsavgörande: Tartu Ringkonnakohus - Estland. # Humanläkemedel - Direktiv 2001/83/EG - Marknadsföring - Medicinsk tidskrift - Upplysningar som inte finns med i sammanfattningen av produktens egenskaper. # Mål C-249/09.