Skriftlig fråga P-2988/08 från José Ribeiro e Castro (PPE-DE) till rådet. Kuba – rådets beslut av den 18 juni 2007