Protecția juridică a adulților: implicații transfrontaliere Rezoluția Parlamentului European din 18 decembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind protecția juridică a adulților: implicații transfrontaliere (2008/2123(INI))