Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 med rekommendationer till kommissionen om rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (2008/2123(INI))#BILAGA