Skriftlig fråga E-009047/11 Sir Graham Watson (ALDE) till kommissionen. Vaccination av nötkreatur mot TBC i Nederländerna