Skriftlig fråga E-009440/11 Dominique Vlasto (PPE) till kommissionen. Grönalgernas utbredning och konsekvenserna för det lokala näringslivet