Förslag till avgörande av generaladvokat Trstenjak föredraget den 12 januari 2010. # Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH mot Silva Trade SA. # Begäran om förhandsavgörande: Oberlandesgericht Wien - Österrike. # Domstols behörighet samt erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område - Förordning (EG) nr 44/2001 - Särskilda behörighetsregler - Artikel 5.1 a och 5.1 b andra strecksatsen - Utförande av tjänster - Handelsagenturavtal - Fullgörande av avtalet i flera olika medlemsstater. # Mål C-19/09. TITJUR Wood Floor Solutions Andreas Domberger