GEMENSAMT MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Grannskapspolitiken vid ett vägskäl: Genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken 2013