Skriftlig fråga E-001950/11 Mario Mauro (PPE) till kommissionen. Fallet Marcello Doria