Skriftlig fråga E-005278/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) till kommissionen. Förändring av relationerna mellan Iran och väst på medellång sikt