Skriftlig fråga E-006467/11 Jürgen Creutzmann (ALDE) till kommissionen. Beslut av tingsrätten i Rom i målet mellan P.F.A. Films S.r.l. och Yahoo! Italia S.r.l.