Sag F-103/06: Kendelse afsagt af Personaleretten den 16. september 2010 — Blank m.fl. mod Kommissionen