Mål C-287/19: Domstolens dom (första avdelningen) av den 11 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof – Österrike) – DenizBank AG mot Verein für Konsumenteninformation (Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Direktiv (EU) 2015/2366 – Betaltjänster på den inre marknaden – Artikel 4 led 14 – Begreppet ”betalningsinstrument” – Personliga multifunktionella bankkort – Närfältskommunikationsfunktion (NFC) – Artikel 52 led 6 a och artikel 54.1 – Information som ska lämnas till användaren – Ändring av villkoren i ett ramavtal – Tyst samtycke – Artikel 63.1 a och b – Rättigheter och skyldigheter förknippade med betaltjänster – Undantag för betalningsinstrument som avser låga belopp – Villkor för tillämpning – Betalningsinstrument som inte kan blockeras – Betalningsinstrument som används anonymt – Begränsning av domens verkningar i tiden)