Mål F-32/10: Talan väckt den 14 maj 2010 — Wilk mot kommissionen