Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8071 – Goldman Sachs/Continental Bakeries) (Text av betydelse för EES)