Meddelande till personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2011/172/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 270/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten