Mål T-18/16: Överklagande ingett den 18 januari 2016 – DMC mot harmoniseringskontoret – Etike’ International (De Giusti Orgoglio)