Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/677 av den 29 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker