Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7903 – Löwen Entertainment/Safari Holding/Schmidt Gruppe Service/Gesellschaft für Spielerschutz und Prävention) (Text av betydelse för EES)