Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 9 april 2020 2020/C 119/03